Hal servis group

   
Home Napište nám  
   
  Úvod
  Historie
  Politika firmy
  Kontakt
> Politika firmy

Politika Hal servis group, a.s. týkajícího se životního prostředí a jakosti

Hlavní zaměření Hal servis group, a.s. je:

 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 • silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní,
 • zámečnictví a výroba drobných ocelových konstrukcí,
 • provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, včetně rozvozu,
 • pronájem věcí nemovitých a movitých,
 • nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými odpady

Při svých činnostech uplatňují zaměstnanci a spolupracovníci Hal servis group, a.s. tyto zásady:

 1. Dodržovat právní a jiné požadavky a tam, kde je to možné počínat si lépe než vyžadují.
 2. Zaměření na zákazníka vyžaduje pochopit úplný rozsah jeho požadavků a očekávání ve vztahu k poskytovaným produktům, zejména pak ke kvalitě a technické úrovni, způsobu a termínu dodávání, cenové relaci. Následně pak zhodnotit jeho spokojenost.
 3. Na logické a intuitivní analýze údajů a informací založit rozhodování zaměstnanců. Provádět průzkum trhu a sledovat vývoj konkurence.
 4. Vůdčí roli managementu zaměřit na vedení zaměstnanců vlastním příkladem k oddanosti k firmě, pracovní výkonnosti a morálce.
 5. Systémem vzdělávání a účinným předáváním informací o záměrech firmy, ochraně životního prostředí a kvalitě podpořit zapojení zaměstnanců a jejich způsobilost.
 6. Požadovat u svých dodavatelů a smluvních partnerů dodržování zásad a postupů,v oblasti kvality a ochrany životního prostředí, udržovat vzájemnou informovanost.
 7. Vyhledávat možné zdroje znečišťování a snižovat zatěžování životního prostředí. Zlepšováním hospodaření s odpady, odpadními vodami, emisemi do ovzduší apod.
 8. Plnit požadavky a neustále zlepšovat efektivnost systému managementu dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

V rámci této Politiky vedení Hal servis group, a.s. stanovilo strategický záměr. Ten je podpořen konkrétními cíli, které jsou podrobně rozpracovány v programech jednotlivých cílů.

V Ostravě dne 5.1.2005

Václav Huspek
 
Ing.Tomáš Kukla
Ředitel společnosti
 
Výrobní a obchodní
 

Hal servis group, a.s., Syllabova 43/2890, Ostrava -Vítkovice , PSČ 703 18